Cechy dobrego ubezpieczenia na życie

Jeśli trafiłeś na tą stronę, to prawdopodobnie nie do końca wiesz jak zabrać się do swojego ubezpieczenia na życie. Jest to zupełnie normalne, ponieważ na co dzień jesteś kierowcą, księgową, kucharką, marketingowcem lub wykonujesz inny zawód, nie musisz się na tym znać. To co powinieneś wiedzieć, to że ktoś jest w stanie pomóc Ci właściwie zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Właściwie czym jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest przeniesieniem ryzyka, w tym wypadku finansowego ryzyka pewnych zdarzeń. Tak jak w przypadku ubezpieczenia samochodu, w przypadku kolizji to nie my, a ubezpieczyciel ponosi finansową odpowiedzialność, wypłaca odszkodowanie. Koszt przeniesienia tego ryzyka jest określony składką ubezpieczeniową.

Kto powinien się ubezpieczyć?

Ubezpieczyć powinien się każdy, dla kogo ważne jest poczucie stabilności finansowej. Gdy mówimy o ubezpieczeniu na wypadek śmierci, zalecam to osobom które:

 • posiadają zobowiązania, np. kredyt hipoteczny, gotówkowy, ponieważ jedna osoba może nie mieć zdolności kredytowej i bank może nawet wypowiedzieć umowę,
 • są głównym żywicielem rodziny, np. gdy zarabiasz więcej niż Twój partner, małżonek,
 • mają osoby zależne finansowo, np. dzieci, dzieci z poprzednich małżeństw, rodziców którym pomagasz finansowo

Ubezpieczenie na życie nie jest dla Ciebie, tylko dla Twoich bliskich. To oni, a nie Ty poniosą konsekwencje finansowe Twojej śmierci.

W przypadku ubezpieczeń na życie mówimy o innym rodzaju ryzyka, dotyczącego naszego życia i zdrowia. Podstawowe ubezpieczenie na życie obejmuje śmierć, ważne aby nie było to zawężone np. tylko do nieszczęśliwych wypadków, dobre ubezpieczenie musi działać zawsze! Bo czy jesteś w stanie przewidzieć w jaki sposób umrzesz?

Kto nie powinien się ubezpieczać?

W 2 przypadkach nie zalecam ubezpieczenia na życie:

 • posiadanie oszczędności “w gotówce” wyższych niż wyliczona suma ubezpieczenia
 • nieśmiertelność

Wykluczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Kolejną kwestią są wykluczenia odpowiedzialności, w ubezpieczeniach które posiadają moi klienci wykluczenia stanowią jedynie:

 • samobójstwo w ciągu 1 lub 2 lat od zawarcia umowy
 • czynny udział w aktach terroru, stany wojenne

Wiele ubezpieczeń na rynku zawiera jednak dużo więcej wykluczeń jak:

 • alkohol, niezależnie czy miało to wpływ na zdarzenie
 • narkotyki lub środki odurzające (również gdy przyjęliśmy je nieświadomie!)
 • wykonywanie zawodu podwyższonego ryzyka, np. kierowca, budowlaniec
 • uprawianie niektórych sportów np. jazda konna, walka wręcz, nurkowanie, czy też większość sportów ekstremalnych
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub gdy pojazd nie miał zezwolenia do ruchu
 • śmierć w wyniku skażeń chemicznych i radioaktywnych
 • stany epidemii

Oczywiście ubezpieczenie z licznymi wykluczeniami będzie tańsze, jednak w tym momencie odpowiedz sobie na pytanie:

Czy zależy Ci na niskiej składce czy na dobrym ubezpieczeniu?

Jaki powinien być okres ubezpieczenia?

Okres ubezpieczenia powinien pokrywać się z okresem naszej odpowiedzialności finansowej, czyli np.

 • do końca trwania kredytu
 • do osiągnięcia samodzielności finansowej dzieci, ok 25 r. życia
 • do przejścia na emeryturę, wtedy ubezpieczenie może być zastąpione oszczędnościami które do tej pory zgromadziliśmy

Jeśli chcesz zawrzeć ubezpieczenie na okres krótszy, np. 5-10 lat, ponieważ dzięki temu składka będzie niższa, a później kupić nowe ubezpieczenie, pamiętaj:

 • za 5-10 lat Twoja składka wzrośnie, a uśredniona składka również będzie wyższa, składki rosną ok. 10% za każdy rok
 • Jaką masz gwarancję że za 5-10 lat będziesz mógł się ubezpieczyć? Jeśli w tym czasie zachorujesz, mniej lub bardziej poważnie, Twoja składka może wzrosnąć nawet 2-krotnie lub możesz być nieubezpieczalny!

Okres może być oczywiście dłuższy, ubezpieczenie może obowiązywać nawet do 100 roku życia, wtedy jest niemal pewne że pieniądze zostaną wypłacone. Jednak jeśli traktujesz ubezpieczenie jako inwestycję, lepiej pomyśleć nad innym produktem, np. ubezpieczenia ze zwrotem lub ubezpieczenia z funkcją gromadzenia środków.

Jaka powinna być suma ubezpieczenia na życie?

Aby właściwie dopasować sumę ubezpieczenia, należy podsumować budżet swojego gospodarstwa domowego ze stron przychodów i wydatków, a następnie usunąć całkowicie nasze przychody. Część wydatków również zniknie, ponieważ nie będziemy jeść, ubierać się, kupować kosmetyków. Jednak większość z tych wydatków pozostanie lub zostanie zastąpiona nowymi, np. opiekunka dla dziecka. Po podsumowaniu budżetu “po zdarzeniu” brakującą kwotę należy pomnożyć przez ustalony okres ubezpieczenia, a następnie dodać saldo swoich zobowiązań

. Tylko że za 5-10 lat te potrzeby będą niższe, co wtedy zrobić?

Malejąca suma ubezpieczenia

Malejąca suma ubezpieczenia w niektórych towarzystwach daje nam możliwość lepszego dopasowania do faktycznych potrzeb, a jednocześnie ograniczenie zbędnego kosztu. Pozwala też nas ochronić przed ryzykiem braku możliwości ubezpieczenia, a także zapewnia stałą składkę przez cały okres. Malejąca suma ubezpieczenia sprawdza się w 99% przypadków, gdy ubezpieczenie ma chronić naszych bliskich. Poniższy wykres przedstawia jak może wyglądać ubezpieczenie z sumą malejącą, w porównaniu z ubezpieczeniem z sumą stałą. W obu przypadkach składka miesięczna była jednakowa.

malejąca suma ubezpieczenia

Kto otrzyma świadczenie gdy umrę?

Możesz sam wskazać osoby które otrzymają pieniądze gdybyś umarł, nie muszą być to osoby z Tobą spokrewnione. Ponadto ubezpieczenie na życie nie wchodzi w masę spadkową, nie podlega opodatkowaniu.

Jeśli nie wskażesz kto ma otrzymać świadczenie, należność jest następująca:

 • małżonek
 • dzieci
 • rodzice
 • rodzeństwo
 • dzieci rodzeństwa

Ważne abyś poinformował odpowiednie osoby o Twoim ubezpieczeniu, to w ich obowiązku będzie złożenie odpowiedniej dokumentacji. Jeśli zawierasz umową za moim pośrednictwem, przekaż im mój numer telefonu, wtedy pomogę w skompletowaniu dokumentacji, aby możliwie jak najszybciej uzyskać wypłatę odszkodowania.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływa:

 • Twój wiek
 • Twój stan zdrowia
 • suma ubezpieczenia
 • okres ochrony
 • zakres i wykluczenia

Dobre ubezpieczenie nie musi kosztować dużo, ważne aby był zachowany właściwy stosunek jakości do ceny.

Po przesłaniu formularza w możliwie najszybszym terminie przedstawię Ci szczegółu. Formularz ubezpieczenia.

Możesz też zapoznać się z niektórymi przykładami ubezpieczeń moich klientów.

Ubezpieczenie naszego zdrowia

Ubezpieczenie naszego zdrowia, różni się tym od ubezpieczenia życia, że chroni ono przede wszystkim nas, ponieważ żyjemy i ponosimy konsekwencje finansowe różnych zdarzeń.

Ubezpieczenie takie może obejmować wiele zakresów, jednak najpopularniejsze to:

 • Ubezpieczenie od poważnych zachorowań
 • Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu
 • Ubezpieczenie zdrowia dzieci
 • Best Doctors

Mają one za zadanie zrekompensować nam koszty leczenia lub utraty dochodu wskutek różnych zdarzeń.

Poważne zachorowania mogą w różnych towarzystwach obejmują różne choroby i mogą być inaczej interpretowane, dlatego ważne jest dokładne przestudiowanie Ogólnych Warunków, żeby mieć pewność że faktycznie to ubezpieczenie nas chroni. Sumy ubezpieczenia na wypadek zachorowań zwykle wynoszą od 50 000 do 200 000 zł

Niezdolność do pracy może być definiowana w różny sposób, warto aby obejmowała zarówno w wyniku nieszczęśliwych wypadków jak i choroby. Świadczenie za niezdolność do pracy może mieć formę jednorazową, jednak częściej jest spotykane w formie miesięcznej renty – jako uzupełnienie renty z ZUS. Takie świadczenie zwykle wynosi 2000-5000 miesięcznie.

Ubezpieczenie uszczerbków na zdrowiu obejmuje uszkodzenia ciała, inwalidztwo, utratę fizyczną lub utratę władzy nad kończynami, złamania, zwichnięcia. Dla przykładu za utratę słuchu możesz otrzymać 60 000 zł, za złamanie kości piszczelowej 4000 zł, a za złamany mały palec 1000 zł

Przydatną rzeczą w praktyce jest też assistance medyczny, który może objąć: dowóz do placówki medycznej lub przyjazd lekarza do domu, zakup leków i opatrunków, gdy nie możemy wyjść z domu.

Umowa Best Doctors obejmuje organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą do 1 mln euro na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku: nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ, zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych, kardiochirurgicznego wymiany zastawki (by-pass), neurochirurgicznego, przeszczepu od żywego dawcy, przeszczepu szpiku kostnego.

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany produktem:

Uzyskuje dochód:

Mam problem z: