Kredyt dla sp. z o.o.

kredyt dla sp z ooKredyt bankowy to dla wielu przedsiębiorców jedyna możliwość finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Jest ona dostępna zarówno dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółek. Warto jednak pamiętać o tym, że starając się o pozyskanie środków z kredytu bankowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi spełnić nieco inne warunki niż firma prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

Proces kredytowy

Wniosek o kredyt dla sp. z o.o. może wymagać pozytywnego rozpatrzenia jeszcze przed przekazaniem do instytucji kredytującej, która podejmie decyzję o przyznaniu środków lub nie. Wynika to formy prowadzonej działalności gospodarczej, która – jak sama jej nazwa wskazuje – odpowiada za swoje długi odpowiada samodzielnie, bez uruchamiania w tym celu majątku właścicieli. Wiąże się z tym jednak konieczność uzyskania zgody wszystkich członków zarządu lub wspólników na złożenie wniosku kredytowego. Wnioski na kwoty nieprzekraczające połowy wartości kapitału zakładowego mogą być zatwierdzane przez prezesa zarządu, który podpisuje również umowę kredytową z bankiem.

Ze względu na formę prowadzonej działalności oraz wysokość kapitału zakładowego bank może zażądać od spółki starającej się o kredyt ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń jego spłaty. W konsekwencji powyższego, w przypadku kredytów inwestycyjnych spółka musi się liczyć z koniecznością ustanowienia hipoteki na nieruchomości, cesji ubezpieczenia lub też wystawienia weksla in blanco.

Warto przy tym pamiętać, iż jak w przypadku kredytowania innych form działalności gospodarczej spółki z o.o. podlegają ocenie wiarygodności, która opiera się m.in. na stażu rynkowym (najczęściej wymagany przez instytucje kredytujące minimalny staż rynkowy wynosi 12 miesięcy) oraz potwierdzeniu uzyskiwania dochodów, które budowałyby akceptowaną przez bank zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Kredyt dla sp. z o.o. – Warszawa i okolice

Doradcy finansowi i pośrednicy kredytowi firmy KRAS Finanse od lat działają na terenie miasta Warszawa oraz okolicznych miejscowości. Nasi pracownicy docierają do spółek zlokalizowanych zarówno w ścisłym centrum, jak i na obrzeżach miasta oferując profesjonalne usługi doradcze oraz usługi związane z kompleksową obsługą procesu kredytowego.

Spółki borykające się z zadłużeniem w ZUS i/lub US zachęcamy do skorzystania z oferty kredyt dla firmy bez ZUS, w ramach której proponujemy finansowanie przy użyciu produktów alternatywnych dla tradycyjnych kredytów bankowych.

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany produktem:

Uzyskuje dochód:

Mam problem z: